Fåraherdekurs- förstudie

start hösten 2013,
avslut sommaren 2014

 


Vi vill utveckla ett koncept där vi erbjuder människor att komma till våra fårgårdar och få prova på och ta del av livet på gården. Vi vill utveckla förmågan att ta emot olika besökare och ge dem intressanta och trevliga upplevelse, samtidigt som vi ökar besökarnas kunskaper om och förståelse för de gröna näringarna. Vi ser också en stor potential att kunna erbjuda personer med särskilda behov möjlighet till en utvecklande upplevelse på fårgården. Med hjälp av en projektledare kan de fårföretagare som ingår i projektet planera, prova och utvärdera olika former av aktiviteter för olika målgrupper samt utvecklar marknadsföringen av verksamheten.

Projektidé  Vad vill vi göra? Hur har vi kommit fram till idén?

Vi vill vidareutveckla vårt redan etablerade nätverk med fårägare i kommunen.

Detta genom en utveckling av fåraherdekursar för barn, ungdomar och vuxna- främst för de med speciella behov. Samarbeta med andra organisationer runt detta- kommunen (socialkontoret), skolan och turistnäringen. Undersöka vilka gårdar som är intresserade att ta emot och genomföra fåraherdekurser, identifiera vad som krävs i form av utrustning, försäkring, ekonomi, personal, utbildning etc. Ta reda på behovet av tjänsten – vilka vill köpa?

Genomföra utbildningar och seminarier för att förbereda och motivera säljaren och köparen 

Marknadsföra Fårets dag med Fåraherdekursar i centrum. 

Fokus på Utbildning. Inspirera, ge kunskap och delge fakta till alla grupperingarna.

Hur kom vi fram till idén: Personerna i vårt nätverk tar ofta emot oplanerade besök på gårdarna. Vi har varje år bland annat lamning på våra gårdar. Det är roligt och positivt och vi delar gärna med oss av vårt liv på gården. Vi har sett ett behov att organisera besöken mera eftersom då kan man planera och ta hand om besökarna på ett bättre sätt. Det skulle på så vis även kunna ge ett till ben att stå på som lantbrukare, ett tillskott i ekonomin.

Vi skulle framför allt kunna kanaliser dessa besök så att de människor med särskilda behov får tillfälle att besöka oss. Vi har också förstått att det finns en efterfrågan från samhället på tjänster av den här typen- grön omsorg. 

Varför vill ni genomföra projektet? Vad finns det för behov att genomföra projektet? örst måste vi identifiera och synliggöra behovet. 

Bönder kan erbjuda att dela med sig av det de är bra på. Gården, djuren och livet på en gård.

Vi ser att vår gröna omsorg skulle kunna vara till för barn, ungdomar och vuxna. Kanske främst för de med speciella behov.

Även Turistnäringen skulle kunna vara en kund. 

Att erbjuda och sälja tjänster kan bli ett tillskott till gårdarnas ekonomi. 

Projektet administreras av Studieförbundet Vuxenskolan
och detta är ett Leaderprojekt.

 

 

Hanna Hansson och Klas Eriksson

AKTUELLT
Just nu har vi inget projekt eller aktivitet med Fåraherdekurs.