Välkommen till Stjieroulsgardn i Månsta, Älvdalen

 

Här bor Annica och Anders med familj! Vi har får, katt och hund. Som hobby har vi 30 tackor av rasen päls och leicester. Vi säljer kött, korv och skinn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Lindh, Stor Anders Olsson

Månsta, Älvdalen

070-2703723

annica.m.lindh@telia.com